Bestuur stichting marketing Leerdam Glasstad

Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van 3 personen, aangevuld met een aantal algemene bestuursleden.

Erwin Kooijmanvoorzitter
Guido Posthumuspenningmeester
Guus Boogaardsecretaris
Adrie Kleppealgemeen bestuurslid
Rob Smouteralgemeen bestuurslid

Contact bestuur
bestuur@leerdamglasstad.nl

Stichting Marketing Glasstad Leerdam

KvK nummer: 70011753
Fiscaal nummer: 858103011

Contactgegevens
Prinsessenhof 14
4141 EG Leerdam
info@leerdamglasstad.nl

Bezoekadres
Kerkstaat 55
4141 AV Leerdam

Beloningsbeleid & beleidsplan

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Werknemers van de stichting worden betaald voor de functie ‘Floormanager’ volgens de schalen van de CAO van de toeristische sector.

Verwezen wordt naar het Marketingplan wat heeft geleid tot oprichting van de stichting.

Glasdagen-Glas-en-Kunst-dagen-Leerdam

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

  • Promotie van de stad Leerdam als toeristische en culturele trekpleister in de meest brede zin van het woord;
  • Het laten groeien van het aantal bezoekers van Leerdam dat komt voor toeristische of culturele instanties of evenementen;
  • Het beschikbaar maken en bemensen van een Tourist Information Office in Leerdam, waar gasten worden ontvangen en voorzien van informatie over Leerdam;
  • Het verstrekken van informatie aan potentiële bezoekers aan Leerdam en het in contact brengen van bezoeker met ondernemers in de toeristische sector;
  • Het aan elkaar koppelen van ondernemers in de toeristische sector zodat ze elkaar versterken en de bezoekers van Leerdam meer kunnen bieden.

Verslag activiteiten

De stichting is opgericht op 3 november 2017. Bij de oprichting zijn de doelstellingen overgenomen zoals ze zijn verwoord in een in opdracht van de gemeente Leerdam opgesteld marketingplan. De activiteiten tot op heden vallen in drie delen uiteen:

  1. Verbouwing en inrichting van het Tourist Information Office in Leerdam. Hier kunnen vanaf 10 maart 2018 bezoekers terecht voor toeristische informatie in de breedste zin van het woord.
  2. Het maken van een website met daarop alle belangrijke toeristische trekpleisters van Leerdam.
  3. Overleg met de Leerdamse ondernemers in de toeristische en culturele sector om deze aan elkaar en aan de stichting te verbinden, en ze vertegenwoordigd te krijgen op de website. In het vervolg van 2018 worden deze activiteiten uitgebouwd en zijn ook ondernemers rondom Leerdam betrokken.

Financiële verantwoording

De stichting heeft nog geen afgesloten boekjaar en kan daardoor nog geen balans en staat van baten en lasten publiceren.

De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidie van de gemeente Leerdam, aangevuld met de inkomsten uit het verkopen van toeristische arrangementen. De middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester die daartoe de beschikking heeft over een bankrekening en bij een tijdelijk surplus over een spaarrekening. De stichting legt verantwoording af aan de subsidieverstrekker. De middelen van de stichting worden besteed ter bevordering van het toerisme in Leerdam en de omgeving. Hiertoe worden medewerkers van de stichting ingezet. Zij staan bezoekers van het informatiepunt te woord, zij verkopen arrangementen, leiden bezoekers rond, ondersteunen bij wervende activiteiten en ontwikkelen communicatiemateriaal, waaronder een website.